Earth Restorative Justice
Restorative approaches to ecological harms

Op zoek naar mensen met lef...

In 2015 interviewde ik emeritus mensenrechten professor Burns Weston voor mijn hoofdstuk Voices for the Earth in het boek Transforming Justice. Ik was onder de indruk van zijn kennis maar ook van zijn idealisme, dat na 50 jaar in het vak nog niet gesleten was. Tot mijn grote schrik overleed hij kort na ons gesprek. Het stemde me verdrietig maar ik voelde me ook dankbaar dat ik de kans had gekregen om hem te spreken en hem in mijn publicatie aan het woord te laten.

Door deze ervaring en doordat ik zoveel plezier beleef aan het doen van interviews, vatte ik het plan op om meer groene pioniers te interviewen. Professionals die op hun vakgebied een nieuw pad bewandelen in het denken over de relatie tussen mens en Aarde. Ik was nieuwsgierig naar hun visie, maar ook naar wat hen persoonlijk motiveerde om zich in te zetten voor een gezonde relatie tussen mens en Aarde en hoe zij hun ideeën in de (soms weerbarstige) praktijk brachten. Mij werd duidelijk dat deze mensen, naast hun liefde voor de Aarde en creatieve manier van denken, ook een flinke portie lef met elkaar gemeen hadden.

Het resultaat van deze gesprekken is het ebook Stemmen voor de Aarde. Interviews met 10 groene pioners dat je nu gratis kunt downloaden: Stemmen voor de Aarde.pdf.


Aan het woord komen Polly Higgins, de moedige pleitbezorgster van het verbieden van Ecocide; Marianne Thieme, mede-oprichter van de Partij voor de Dieren; jurist Jan van de Venis, waarnemend Ombudspersoon Toekomstige Generaties; Jan Juffermans, grondlegger van het denken over de Ecologische Voetafdruk in Nederland; Roger Cox, advocaat van de Klimaatzaak; Digna de Bruin, 'Rechtmaker' en advocate voor bomen; Jasha van der Wel, groene vernieuwster in de dance- en festivalindustrie, Jelle de Jong, voormalig Shell-medewerker en nu directeur van het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, Cormac Cullinan, schrijver van het boek Wild Law en voorzitter van het Internationale Tribunaal van de Rechten van de Natuur en Manon Danker, sociologe, milieukundige en trainster in The Work that Reconnects.
Ik wens je veel leesplezier!

PS: Als mijn interviews je iets hebben gebracht en je mijn werk wilt ondersteunen, nodig ik je van harte uit om een donatie te geven via IBAN NL40ASNB0707538327 ten name van F. Wijdekop. Bedankt!